Danh mục: Lịch thi sát hạch

thong-bao-lich-thi-sat-hach-lai-xe-o-to

LỊCH THI SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 08/2024

Phòng Đào tạo xin gửi thông báo Lịch thi sát hạch lái xe dự kiến tháng 08/2024 dành cho học viên vắng, rớt sát hạch các khóa

Xem thêm
thong-bao-lich-thi-sat-hach-lai-xe

LỊCH THI SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 07/2024 – LẦN 2

Phòng Đào tạo xin gửi thông báo Lịch thi sát hạch lái xe dự kiến tháng 07/2024 – Lần 2 dành cho học viên thi đạt Tốt

Xem thêm
lich-thi-sat-hach-gplx

LỊCH THI SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 07/2024

Phòng Đào tạo xin gửi thông báo Lịch thi sát hạch dự kiến tháng 07/2024 dành cho học viên vắng rớt sát hạch ngày 18/05/2024 trở về

Xem thêm
lịch thi sát hạch

LỊCH THI SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 06/2024

Phòng Đào tạo xin gửi thông báo Lịch thi sát hạch tháng 06/2024 dành cho học viên vắng rớt sát hạch ngày 25/04/2024 trở về trước và

Xem thêm
LỊCH THI SÁT HẠCH THÁNG 05/2024

LỊCH THI SÁT HẠCH THÁNG 05/2024

Phòng Đào tạo xin gửi thông báo Lịch thi sát hạch tháng 05/2024 dành cho học viên vắng rớt sát hạch ngày 10/04/2024 trở về trước và

Xem thêm
LỊCH THI SÁT HẠCH THÁNG 04/2024 – ĐỢT 2

LỊCH THI SÁT HẠCH THÁNG 04/2024 – ĐỢT 2

Phòng Đào tạo xin gửi thông báo Lịch thi sát hạch tháng 04/2024 – Đợt 2 cho học viên vắng rớt các khóa trước và học viên

Xem thêm
LỊCH THI SÁT HẠCH THÁNG 04/2024

LỊCH THI SÁT HẠCH THÁNG 04/2024 – ĐỢT 1

Phòng Đào tạo xin gửi thông báo Lịch thi sát hạch tháng 04/2024  cho học viên tốt nghiệp ngày 31/01/2023, ngày 23/02/2024 và học viên vắng rớt

Xem thêm
LỊCH THI SÁT HẠCH THÁNG 03/2024

LỊCH THI SÁT HẠCH THÁNG 03/2024

Phòng Đào tạo xin gửi thông báo Lịch thi sát hạch tháng 03/2024  cho học viên tốt nghiệp ngày 31/01/2023, ngày 23/02/2024 và học viên vắng

Xem thêm