Danh mục: Thông tin

thong-bao-lich-thi-sat-hach-lai-xe-o-to

LỊCH THI SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 08/2024

Phòng Đào tạo xin gửi thông báo Lịch thi sát hạch lái xe dự kiến tháng 08/2024 dành cho học viên vắng, rớt sát hạch các khóa

Xem thêm
thong-bao-lich-thi-sat-hach-lai-xe

LỊCH THI SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 07/2024 – LẦN 2

Phòng Đào tạo xin gửi thông báo Lịch thi sát hạch lái xe dự kiến tháng 07/2024 – Lần 2 dành cho học viên thi đạt Tốt

Xem thêm
thong-bao-gplx-sat-hach-2024

THÔNG BÁO GPLX SÁT HẠCH NGÀY 19/06/2024

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp An Thái xin chúc mừng các học viên đã vượt qua Kỳ thi sát hạch lái xe ô tô ngày

Xem thêm
lich-thi-tot-nghiep-lai-xe-o-to-b1-b2

LỊCH THI TỐT NGHIỆP LÁI XE THÁNG 07/2024 – LẦN 2

Phòng Đào tạo xin gửi thông báo Lịch thi tốt nghiệp lái xe tháng 07/2024 – Lần 2 cho học viên các khóa B1K55, B1K56, B2K59,

Xem thêm
lich-thi-sat-hach-gplx

LỊCH THI SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 07/2024

Phòng Đào tạo xin gửi thông báo Lịch thi sát hạch dự kiến tháng 07/2024 dành cho học viên vắng rớt sát hạch ngày 18/05/2024 trở về

Xem thêm
thi-tot-nghiep-lai-xe-o-to

LỊCH THI TỐT NGHIỆP LÁI XE THÁNG 07/2024 – LẦN 1

Phòng Đào tạo xin gửi thông báo Lịch thi tốt nghiệp tháng 07/2024 – Lần 1 cho học viên các khóa B1K53, B1K54, B2K57, B2K58 và

Xem thêm
gplx-sat-hach

THÔNG BÁO GPLX SÁT HẠCH NGÀY 18/05/2024

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp An Thái xin chúc mừng các học viên đã vượt qua Kỳ thi sát hạch lái xe ô tô ngày

Xem thêm
lịch thi tốt nghiệp

LỊCH THI TỐT NGHIỆP LÁI XE THÁNG 06/2024

Phòng Đào tạo xin gửi thông báo Lịch thi tốt nghiệp tháng 06/2024 cho học viên các khóa B1K51, B1K52, B2K55, B2K56 và các học viên

Xem thêm
lịch thi tốt nghiệp

LỊCH THI SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 06/2024

Phòng Đào tạo xin gửi thông báo Lịch thi sát hạch tháng 06/2024 dành cho học viên vắng rớt sát hạch ngày 25/04/2024 trở về trước và

Xem thêm
lịch thi tốt nghiệp

THÔNG BÁO GPLX SÁT HẠCH NGÀY 25/04/2024

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp An Thái xin chúc mừng các học viên đã vượt qua Kỳ thi sát hạch lái xe ô tô ngày

Xem thêm