Thi tốt nghiệp ngày 11/01/2024 tại Học lái xe An Thái

  • Home
  • Thông tin
  • Thi tốt nghiệp ngày 11/01/2024 tại Học lái xe An Thái
Học lái xe An Thái đã tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp cho 300 học viên các khóa B11K39, B1K40, B2K43, B2K44 vào sáng ngày 11/01/2024. Trong kỳ thi này, các học viên đã thể hiện sự tự tin và khả năng lái xe vững vàng của mình thông qua việc thực hiện các bài thi một cách thành thạo, đúng quy trình và an toàn.
Thi tốt nghiệp 11/1/2024Thi tốt nghiệp 11/1/2024Thi tốt nghiệp 11/1/2024Thi tốt nghiệp 11/1/2024
Thi tốt nghiệp 11/1/2024
Thi tốt nghiệp 11/1/2024
Thi tốt nghiệp 11/1/2024
Thi tốt nghiệp 11/1/2024
Thi tốt nghiệp 11/1/2024
Chúc các bạn học viên sẽ giữ vững phong độ này trong kỳ thi sát hạch sắp tới và sớm trở thành những tài xế lái xe an toàn, có trách nhiệm!