LỊCH THI SÁT HẠCH THÁNG 03/2024

Phòng Đào tạo xin gửi thông báo Lịch thi sát hạch tháng 03/2024  cho học viên tốt nghiệp ngày 31/01/2023, ngày 23/02/2024 và học viên vắng rớt như sau:

  • Ngày thi: 15/03/2024 (thứ sáu)
  • Thời gian: Sáng 07h00 – 11h30, chiều 13h00 – 16h00

LỊCH THI SÁT HẠCH THÁNG 03/2024