LỊCH THI SÁT HẠCH LÁI XE THÁNG 07/2024

Phòng Đào tạo xin gửi thông báo Lịch thi sát hạch dự kiến tháng 07/2024 dành cho học viên vắng rớt sát hạch ngày 18/05/2024 trở về trước và học viên thi đạt Tốt nghiệp ngày 22/06/2024 như sau:

  • Ngày thi: 11/07/2024 (Thứ Năm)
  • Thời gian: Sáng 07h00 – 11h30, chiều 13h00 – 16h00

lich-thi-sat-hach-gplx