Kể từ 15/9 người dân không được yêu cầu kiểm tra chuyên đề hay kế hoạch với CSGT

  • Home
  • Tin tức
  • Kể từ 15/9 người dân không được yêu cầu kiểm tra chuyên đề hay kế hoạch với CSGT

Theo Thông tư 32/2023 của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 15/9, một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông (CSGT) đã được thay đổi so với Thông tư 65/2020 đang hiện hành.

Một trong những điểm mới là việc bỏ quy định thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát của CSGT. Theo Thông tư 65/2020, trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ (Cục CSGT), trưởng phòng CSGT cấp tỉnh hay trưởng công an cấp huyện có trách nhiệm thông báo công khai các kế hoạch tuần tra, kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, xử lý vi phạm theo chuyên đề trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT hoặc cổng thông tin điện tử công an cấp tỉnh, phòng CSGT. Nội dung thông báo công khai gồm: Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; tuyến đường tuần tra kiểm soát; loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát và thời gian thực hiện kế hoạch.

Tuy nhiên, Thông tư 32/2023 đã bỏ những quy định này và nêu rõ thẩm quyền xây dựng, ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát được phân cấp cho các cấp từ Bộ trưởng Công an đến đội trưởng các đơn vị CSGT. Theo đó, Cục trưởng Cục CSGT tham mưu cho Bộ trưởng Công an ban hành kế hoạch hoặc trực tiếp ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi toàn quốc. Giám đốc công an cấp tỉnh ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ trong phạm vi địa giới hành chính cấp tỉnh. Trưởng phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt; trưởng phòng CSGT; trưởng công an cấp huyện ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi tuyến, địa bàn được phân công, phân cấp theo quy định. Còn đội trưởng các đơn vị gồm: Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc; Đội CSGT; Đội CSGT đường bộ; Đội Tuần tra, dẫn đoàn; Đội CSGT – trật tự; Trạm trưởng trạm CSGT tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát cho các tổ CSGT trực thuộc mình quản lý.

Thông tư 32/2023 cũng có một số quy định mới khác về nội dung, hình thức, quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của CSGT như: Không bắt buộc phải nói lời chào, cảm ơn tài xế khi dừng kiểm soát phương tiện; được trang bị vũ khí gồm 8 loại súng, bình xịt cay, dùi cui điện, áo giáp, khóa số 8, gậy chỉ huy giao thông; được sử dụng VNeID thay một số giấy tờ bản cứng khi tham gia giao thông…