Hiểu thế nào về luật nhường đường xe bên phải

Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, nên nhường đường cho xe bên trái hay bên phải?

Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam (Chương II, Điều 24, Khoản 1) quy định: “Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải”.

Phân tích dưới góc độ hình học

Giả định đây là một ngã tư đồng cấp và các xe lưu thông với cùng một vận tốc khi đến giao lộ.

Xét khoảng cách từ xe (1) đến điểm A ngắn hơn khoảng cách từ xe (4) đến điểm A suy ra xe (1) sẽ đến điểm A trước xe (4). Điểm B so với xe (2) và xe (1); điểm C so với xe (2) và xe (3); điểm D so với xe (3) và xe (4) cũng suy ra tương tự. Vì thế Luật GTĐB quy định nhường đường cho xe đi đến từ bên phải là hoàn toàn hợp lý vì phù hợp với quy tắc nhường đường đầu tiên: Xe nào đến giao lộ trước thì được quyền ưu tiên đi trước.

Phân tích dưới góc độ tâm lý và hành vi ứng xử khi lái xe

Người lái xe nghiêm chỉnh chấp hành luật, nhường đường cho xe đến từ bên phải và có thái độ không quan tâm (mặc kệ) xe bên trái.

Trường hợp 1, chỉ có hai xe đến giao lộ cùng một lúc và hai xe đều có ý định đi thẳng: Xe (2) được quyền ưu tiên đi trước xe (1).

Trường hợp 2, có ba xe đến giao lộ cùng lúc và cả ba xe đều có ý định đi thẳng: xe (1) được quyền ưu tiên đi trước, xe (3) đi thứ nhì và xe (2) đi sau cùng.

Trường hợp 3, có bốn xe đến giao lộ cùng lúc và bốn xe đều có ý định đi thẳng.

Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Xe (1) vào ngã tư không quan tâm bên trái chỉ giảm tốc độ và nhường đường xe (2). Xe (2) vào ngã tư không quan tâm bên trái chỉ giảm tốc độ và nhường đường xe (3). Xe (3) và xe (4) cũng có thái độ và hành vi tương tự.

Kết quả là giao lộ sẽ bị ùn xe cục bộ do bốn xe chặn ngang đầu nhau.

Giả sử có quy định nhường đường cho xe đi đến từ bên trái…thì sao.

Chỉ cần có một trong bốn xe có thái độ và hành vi đúng luật (nhường đường bên trái) xe (1) nhường đường xe (4), tuy xe (4) phải nhường cho xe (3) nhưng trong trường hợp này xe (4) đã được xe (1) nhường đường nên sẽ tiếp tục di chuyển. Xe (3) tương tự.

Kết quả là ngã tư sẽ được giải tỏa ngay.

Còn bạn thì sao, khi đến ngã tư đồng cấp bạn sẽ nhường đường cho xe đến từ bên nào? Trái hay phải. Hãy chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông Đường bộ bạn nhé!

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.