600 câu lý thuyết thi bằng lái xe B1, B2, C, D chuẩn xác, mới nhất 2024 – Phần 4

Để lái xe an toàn, học viên cần nắm vững các quy định về luật giao thông đường bộ. Học lái xe An Thái đã tổng hợp bộ tài liệu 600 câu lý thuyết thi lái xe ô tô của Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam. Bộ tài liệu này bao gồm tất cả các câu hỏi trong đề thi sát hạch lý thuyết để cấp giấy phép lái xe các hạng B1, B2, C, D, E, F…

Đây là phần cuối của bộ tài liệu, hãy cùng Học lái xe An Thái cùng học 114 câu giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông trong bài viết dưới đây!

Phần 7: Giải các thế sa hình (114 câu, từ câu 487 đến câu 600)

Câu 487/ Thứ tự đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 487

1 – Xe tải, xe khách, xe con, mô tô

2 – Xe tải, mô tô, xe khách, xe con

3 – Xe khách, xe tải, xe con, mô tô

Câu 488/ Thứ tự đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 488

1 – Xe công an, xe con, xe tải, xe khách

2 – Xe công an, xe khách, xe con, xe tải

3 – Xe công an, xe tải, xe khách, xe con

4 – Xe con, xe công an, xe tải, xe khách.

Câu 489/ Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 489

1 – Xe tải, xe công an, xe khách, xe con

2 – Xe công an, xe khách, xe con, xe tải

3 – Xe công an, xe con, xe tải, xe khách

4 – Xe công an, xe tải, xe khách, xe con

Câu 490/ Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 490

1 – Xe tải, xe con, mô tô

2 – Xe con, xe tải, mô tô

3 –  Mô tô, xe con, xe tải

4 – Xe con, mô tô, xe tải

Câu 491/ Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu hỏi 491

1 – Xe con

2 – Xe tải

Câu 492/ Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Câu hỏi 492

1 – Xe mô tô

2 – Xe con

Câu 493/ Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 493

1 – Xe con (A), xe cứu thương, xe con (B)

2 – Xe cứu thương, xe con (B), xe con (A)

3 – Xe con (B), xe con (A), xe cứu thương

Câu 494/ Thứ tự các xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 494

1 – Xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe con

2 – Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe con

3 – Xe cứu thương, xe con, xe cứu hỏa

Câu 495/ Xe nào được quyền ưu tiên đi trước trong trường hợp này?

Câu hỏi 495

 

1 – Xe mô tô

2 – Xe cứu thương

Câu 496/ Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

Câu hỏi 496

1 – Xe khách

2 – Xe tải

3 – Xe con

Câu 497/ Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc gaio thông?

Câu hỏi 497

1 – Xe con

2 – Xe tải

Câu 498/ Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu hỏi 498

1 – Xe công an

2 – Xe chữa cháy

Câu 499/ Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

Câu hỏi 499

1 – Xe con và xe khách

2 – Mô tô

Câu 500/ Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 500

1 – Xe khách, mô tô

2 – Xe con, xe tải

3 – Xe tải, mô tô

Câu 501/ Trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

Câu hỏi 501

1 – Xe công an

2 – Xe quân sự

Câu 502/ Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 502

1 – Hướng 2, 3, 4.

2 – Chỉ hướng 1.

3 – Hướng 1 và 2.

4 – Hướng 3 và 4.

Câu 503/ Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 503

1 – Xe khách, xe tải, mô tô

2 – Xe tải, xe con, mô tô

3 – Xe khách, xe con, mô tô

Câu 504/ Thứ tự các xe đi nhưu thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 504

1 – Xe khách, xe tải, mô tô, xe con.

2 – Xe con, xe khách, xe tải, mô tô

3 – Mô tô, xe tải, xe khách, xe con.

4 – Mô tô, xe tải, xe con, xe khách.

Câu 505/ Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 505

1 – Xe tải

2 – Xe con và mô tô

3 – Cả ba xe

4 – xe con và xe tải

Câu 506/ Xe nào được quyền đi trước?

Câu hỏi 506

1 – Xe tải

2 – Xe con (B)

3 – Xe con (A)

Câu 507/ Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

Câu hỏi 507

1 – Cả ba hướng

2 – Chỉ hướng 1 và 3

3 – Chỉ hướng 1

Câu 508/ Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 508

1 – Cả hai xe

2 – Không xe nào vi phạm

3 – Chỉ xe mô tô vi phạm

4 – Chỉ xe tải vi phạm

Câu 509/ Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 509

1 – Chỉ mô tô

2 – Chỉ xe tải

3 – Cả 3 xe

4 – Chỉ mô tô và xe tải

Câu 510/ Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 510

1 – Đúng

2 – Không đúng

Câu 511/ Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?

Câu hỏi 511

1 – Hướng 2 và 5

2 – Chỉ hướng 1

Câu 512/ Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

Câu hỏi 512

1 – Hướng 1 và 2

2 – Hướng 3

3 – Hướng 1 và 4

4 – Hướng 2 và 3

Câu 513/ Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 513

1 – Cả 2 xe đều đúng

2 – Xe con

3 – Xe khách

Câu 514/ Theo hướng mũi tên, gặp biển hướng đi phải theo đặt trước ngã tư, những hướng nào xe được phép đi?

Câu hỏi 514

1 – Hướng 2 và 3

2 – Hướng 1, 2 và 3

3 – Hướng 1 và 3

Câu 515/ Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu hỏi 515

1 – Không

2 – Vi phạm

Câu 516/ Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu hỏi 516

1 – Xe khách

2 – Xe tải

Câu 517/ Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu hỏi 517

1 – Xe con

2 – Xe mô tô

Câu 518/ Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không?

Câu hỏi 518

1 – Không đúng

2 – Đúng

Câu 519/ Theo hướng mũi tên, những hướng đi nào ô tô con được phép đi?

Câu hỏi 519

1 – Hướng 1

2 – Hướng 1, 3 và 4

3 – Hướng 2, 3 và 4

4 – Cả bốn hướng

Câu 520/ Thứ tự các xe đu như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 520

1 – Xe con (A), mô tô, xe con (B), xe đạp

2 – Xe con (B), xe đạp, mô tô, xe con (A)

3 – Xe con (A), xe con (B). mô tô + xe đạp

4 – Mô tô + xe đạp, xe con (A), xe con (B)

Câu 521/ Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi?

Câu hỏi 521

1 – Chỉ hướng 1

2 – Hướng 1,3 và 4

3 – Hướng 1, 2 và 3

4 – Cả bốn hướng

Câu 522/ Những hướng nào xe tải được phép đi?

Câu hỏi 522

1 – Cả ba hướng

2 – Hướng 2 và 3

Câu 523/ Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu hỏi 523

1 – Chỉ hướng 1

2 – Hướng 1 và 4

3 – Hướng 1 và 5

4 – Hướng 1, 4 và 5

Câu 524/  Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu hỏi 524

1 – Cả bốn hướng

2 – Trừ hướng 2

3 – Hướng 2, 3 và 4

4 – Trừ hướng 4

Câu 525/ Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu hỏi 525

1 – Xe mô tô

2 – Xe con

Câu 526/ Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu hỏi 526

1 – Không vi phạm

2 – Vi phạm

Câu 527/ Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 527

1 – Xe khách

2 – Mô tô

3 – Xe con

4 – Xe con và mô tô

Câu 528/ Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 528

1 – Các xe phía tay phải và tay trái của người điều khiển được phép đi thẳng

2 – Cho phép các xe ở mọi hướng được rẽ phải

3 – Tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi.

Câu 529/ Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

Câu hỏi 529

1 – Mô tô, xe con

2 – Xe con, xe tải

3 – Mô tô, xe tải

4 – Cả ba xe

Câu 530/ Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

Câu hỏi 530

1 – Đúng

2 – Không đúng

Câu 531/ Xe nào vượt đúng quy tăc giao thông?

Câu hỏi 531

1 – Xe tải

2 – Cả hai xe

3 – Xe con

Câu 532/ Đi theo hướng mũi tên xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 532

1 – Xe chữa cháy

2 – Xe tải

3 – Cả hai xe

Câu 533/ Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc gaio thông?

Câu hỏi 533

1 – Xe khách, xe tải, xe con

2 – Xe con, xe tải, xe khách

3 – Xe tải, xe khách, xe con

Câu 534/ Thứ tự các xe đi nhưu thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 534

1 – Xe khách và xe tải, xe con

2 – Xe tải, xe khách, xe con

3 – xe con, xe khách, xe tải

Câu 535/ Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu hỏi 535

1 – Cả bốn hướng

2 – Chỉ hướng 1 và 2

3 – Trừ hướng 4

Câu 536/ Theo hướng mũi tên thứ tự các xe đi như thế nào là đúng?

Câu hỏi 536

1 – Xe công an, xe con, xe tải, xe khách

2 – Xe con, xe khách và xe công an, xe tải

3 – Xe công an, xe con, xe khách, xe tải

4 – Xe con, xe tải, xe khách, xe công an

Câu 537/ Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu hỏi 537

1 – Cả bốn hướng

2 – Hướng 1, 2 và 3

3 – Hướng 1 và 4

4 – Hướng 1, 3 và 4

Câu 538/ Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 538

1 – Chỉ xe khách, mô tô

2 – Tất cả các loại xe trên

3 – Không xe nào châp hành đúng quy tắc giao thông

Câu 539/ Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

Câu hỏi 539

1 – Cả ba hướng

2 – Hướng 1 và 2

3 – Hướng 1 và 3

4 – Hướng 2 và 3

Câu 540/ Trong trường hợp này, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 540

1 – Xe công an, xe quân sự, xe con + xe mô tô

2 – Xe quân sự, xe công an, xe con + mô tô

3 – Xe mô tô + xe con, xe quân sự, xe công an

Câu 541/ Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 541

1 – Xe A

2 – Xe B

Câu 542/ Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ dưới có vi phạm quy tắc giao thông không?

Câu hỏi 542

1 – Không vi phạm

2 – Vi phạm

Câu 543/ Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 543

1 – Xe con ( E ), mô tô ( C )

2 –  Xe tải ( A ), mô tô ( D )

3 – Xe khách ( B ), mô tô ( C )

4 – Xe khách  ( B ), mô tô ( D )

Câu 544/ Điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 544

1 – Nhường xe con rẽ trái trước

2 – Đi thẳng không nhường

Câu 545/ Người lái điều khiển xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 545

1 – Chỉ hướng 2

2 – Hướng 1 và 2

3 – Tất cả các hướng trừ hướng 3

4 – Tất cả các hướng trừ hướng 4

Câu 546/  Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 546

1 – Xe con (A)

2 – Xe con (B)

Câu 547/ Người lái xe điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 547

1 – Rẽ trái ngay trước xe buýt

2 – Rẽ trái trước xe tải

3 – Nhường đường cho xe buýt và xe tải

Câu 548/ Trong hình dưới những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 548

1 – Xe con (B), mô tô (C)

2 – Xe con (A), mô tô (C)

3 – Xe con (E), mô tô (D)

4 – Tất cả các loại xe trên

Câu 549/ Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 549

1 – Xe của bạn

2 – Xe tải

Câu 550/ Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 550

1 – Quay đầu theo hướng A

2 – Quay đầu theo hướng B

3 – Cấm quay đầu

Câu 551/ Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 551

1 – Xe con và xe tải, xe của bạn

2 – Xe của bạn, xe tải và xe con

3 – Xe của bạn và xe con, xe tải

4 – Xe của bạn, xe tải + xe con

Câu 552/ Khi muốn vượt xe tải, người lái xe làm gì là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 552

1 – Tăng tốc cho xe chạy vượt qua

2 – Bật tín hiệu báo hiệu bằng đèn hoặc còi, khi đủ điều kiện an toàn, tăng tốc cho xe chạy vượt qua.

3 – Đánh lái sang làn bên trái và tăng tốc cho xe chạy vượt qua

Câu 553/ Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 553

1 – Xe khách, mô tô

2 – Xe tải, mô tô

3 – Xe con, xe tải

Câu 554/ Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 554

1 – Xe tải

2 – Xe khách

3 – Xe con

Câu 555/ Người lái xe được phép vượt xe tải để đi thẳng trong trường hợp này không?

Câu hỏi 555

1 – Được vượt

2 – Cấm vượt

Câu 556/ Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

Câu hỏi 556

1 – Cho phép

2 – Không được vượt

Câu 557/ Người láu xe dừng tại vị trí nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 557

1 – Vị trí A và B

2 – Vị trí A và C

3 – Vị trí B và C

4 – Cả ba vị trí A, B và C

Câu 558/ Bạn được dừng ở vị trí nào trong tình huống này?

Câu hỏi 558

1 – Được phép dừng ở vị trí A

2 – Được phép dừng ở vị trí B

3 – Được phép dừng ở vị trí A và B

4 – Không được dừng

Câu 559/ Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 559

1 – Xe mô tô

2 – Xe ô tô con

3 – Không xe nào vi phạm

4  – Cả hai xe

Câu 560/ Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 560

1 –  Xe con

2 – Xe tải

3 – Xe con và xe tải

Câu 561/ Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 561

1 – Xe tải, xe con

2 – Xe khách, xe con

3 – Xe khách, xe tải

Câu 562/ Các xe đi theo hướng mũi tên xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 562

1 – Xe con, xe tải, xe khách

2 – Xe tải, xe khách, xe mô tô

3 – Xe khách, xe mô tô, xe con

4 – Cả bốn xe

Câu 563/ Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 563

1 – Xe khách, xe tải

2 – Xe khách, xe con

3 – Xe con, xe tải

4 – Xe khách, xe tải, xe con

Câu 564/ Trong tình huống dưới đây, để tránh xe phía trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm thế nào?

Câu hỏi 564

1 – Đánh lái sang trái cho xe vượt qua

2 – Quan sát phía trước, phía sau, khi đủ điều kiện an toàn, bật tín hiệu bằng đèn hoặc còi rồi cho xe chạy vượt qua.

3 – Cấm vượt

Câu 565/ Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 565

1 – Xe tải, mô tô

2 – Xe khách, mô tô

3 – Xe tải, xe con

4 – Mô tô, xe con

Câu 566/ Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 566

1 – Xe con (A), xe con (B), xe tải (D)

2 – Xe tải (D), xe con (E), xe buýt (G)

3 – Xe tải ( D), xe con (B)

4 – Xe con (B), xe con (C)

Câu 567/ Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu hỏi 567

1 – Xe của bạn, mô tô , xe con

2 – Xe con, xe của bạn, mô tô

3 – Mô tô, xe con, xe của bạn.

Câu 568/ Các xe đi theo thứ nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu hỏi 568

1 – Xe của bạn, mô tô, xe con

2 – Xe con, xe của bạn, mô tô

3 – Mô tô, xe con, xe của bạn

Câu 569/ Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này?

Câu hỏi 569

1 –  Xe con

2 – Xe của bạn

3 – Cả hai xe

Câu 570/ Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

Câu hỏi 570

1 – Đi thẳng hoặc rẽ trái

2 – Đi thẳng hoặc rẽ phải

3 – Rẽ trái

4 – Đi thẳng, rẽ phải hoặc rẽ trái

Câu 571/ Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

Câu hỏi 571

1 – Chuyển sang làn đường bên phải và rẽ phải.

2 – Dừng lại trước vạch dừng và rẽ phải khi đèn xanh

3 – Dừng lại trước vạch dừng và đi thẳng hoặc rẽ trái khi đèn xanh

Câu 572/ Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu hỏi 572

1 – Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe tải và xe đạp

2 – Giảm tốc độ, rẽ phải sau xe tải và xe đạp

3 – Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe đạp

Câu 573/ Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu hỏi 573

1 – Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe con màu xanh phía trước và người đi bộ.

2 – Giảm tốc độ, để người đi bộ qua đường và rẽ phải trước xe con màu xanh

3 – Giảm tốc độ, để người đi bộ qua đường và rẽ phải sau xe con màu xanh

Câu 574/ Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu hỏi 574

1 – Nhường đường cho xe khách và đi trước xe đạp

2 – Nhường đường cho xe đạp và đi trước xe khách

3 – Nhường đường cho xe đạp và xe khách

Câu 575/ Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu hỏi 575

1 – Xe con

2 – Xe tải

3 – Xe của bạn

Câu 576/ Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu hỏi 576

1 – Xe đi ngược chiểu

2 – Xe của bạn

Câu 577/ Bạn xử lý như thế nào khi lái xe ô tô vượt qua đoàn người đi xe đạp có tổ chức?

Câu hỏi 577

1 – Tăng tốc độ, chuyển sang làn đường bên trái để vượt

2 – Không được vượt những người đi xe đạp

Câu 578/ Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía trước đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu hỏi 578

1 – Nếu phía sau không có xe xin vượt, chuyển sang làn đường bên trái.

2 – Nếu phía sau có xe xin vượt, thì giảm tốc độ, ở lại làn đường, dừng lại khi cần thiết.

3 – Tăng tốc độ trên làn đường của mình và vượt xe con

4 – Ý 1 và 2

Câu 579/ Bạn xử lý như thế nào khi xe phía trước đang lùi ra khỏi nới đó?

Câu hỏi 579

1 – Chuyển sang nửa đường bên trái để đi tiếp

2 – Bấm còi, nháy đèn báo hiệu và đi tiếp

3 – Giảm tốc độ, dừng lại nhường đường

Câu 580/ Phía trước có một xe màu xanh đang vượt xe màu vàng trên làn đường của bạn, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu hỏi 580

1 – Phanh xe giảm tốc độ và đi sát lề đường bên phải

2 – Bấm còi, nháy đèn báo hiệu, giữ nguyên tốc độ và đi tiếp

3 – Phanh xe giảm tốc độ và đi sát vào lề đường bên trái

Câu 581/ Xe tải phía trước có tín hiệu xin chuyển làn đường, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu hỏi 581

1 – Bật tín hiệu xin chuyển làn đường sang trái để vượt xe tải

2 – Phanh xe, giảm tốc độ chờ xe tải phía trước chuyển làn đường

Câu 582/ Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu hỏi 582

1 – Tăng tốc độ và đi thẳng qua ngã tư

2 – Dừng xe trước vạch dừng

3 – Giảm tốc độ và đi thẳng qua ngã tư

Câu 583/ Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 583

1 – Xe của bạn, mô tô, xe đạp

2 – Xe mô tô, xe đạp, xe của bạn

3 – Xe đạp, xe mô tô, xe của bạn

Câu 584/ Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu hỏi 584

1 – Xe của bạn, xe tải, xe con

2 – Xe con, xe tải, xe của bạn

3 – Xe tải, xe của bạn, xe con

4 – Xe của bạn, xe con, xe tải

Câu 585/ Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu hỏi 585

1 – Xe của bạn

2 – Xe con

Câu 586/ Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

Câu hỏi 586

1 – Xe con

2 – Xe của bạn

Câu 587/ Bạn xử lý thế nào trong trường hợp này?

Câu hỏi 587

1 – Tăng tốc độ, đi qua vạch người đi bộ sang đường, để người đi bộ sang đường sau.

2 – Giảm tốc độ, đi qua vạch người đi bộ sang đường, để người đi bộ sang đường sau.

3 – Giảm tốc độ , để người đi bộ sang đường trước, sau đó cho xe đi qua vạch người đi bộ sang đường.

Câu 588/ Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Câu hỏi 588

1 – Xe con

2 – Xe của bạn

Câu 589/ Các xe đi theo thứ tự như thế nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu hỏi 589

1 – Xe con, xe tải, xe của bạn

2 – Xe tải, xe con, xe của bạn

3 – Xe tải, xe của bạn, xe con

Câu 590/ Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu hỏi 590

1 – Tăng tốc độ cho xe lấn sang phần đường bên trái

2 – Giảm tốc độ cho xe lấn sang phần đường bên trái

3 – Giảm tốc độ cho xe đi sát phần đường bên phải

Câu 591/ Xe nào được đi trước trong trường hợp này?

Câu hỏi 591

1 – Xe tải

2 – Xe của bạn

Câu 592/ Xe nào dừng đúng theo quy tắc giao thông?

Câu hỏi 592

1 – Xe con

2 – Xe mô tô

3 – Cả 2 xe đều sái

Câu 593/ Các xe đi theo thứ tự như thế nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu hỏi 593

1 – Xe tải, xe đạp, xe của bạn

2 – Xe của bạn, xe đạp, xe tải

3 – Xe của bạn, xe tải, xe đạp

Câu 594/ Để điều khiển xe rẽ trái, bạn chọn hướng đi nào dưới đây?

Câu hỏi 594

1 – Hướng 1

2 – Hướng 2

3 – Cả hai hướng đều được

Câu 595/ Khi gặp xe ngược chiều bật đèn pha trong tình huống dưới dây, bạn xử lý như thế nào?

Câu hỏi 595

1 – Bật đèn chiếu xa, tăng tốc độ vượt xe cùng chiều

2 – Giữ nguyên đền chiếu gần, giảm tốc độ, đi sau xe phía trước.

3 – Giữ nguyên đèn chiếu gần, tăng tốc độ vượt xe cùng chiều

Câu 596/ Xe của bạn dang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 596

1 – Quan sát nếu thấy không có tàu thì tăng tốc, cho xe vượt qua đường sắt

2 – Dừng lại trước rào chắn một khoảng cách an toàn

3 – Ra tín hiệu, yêu cầu người gác chắn tàu kéo chậm Barie để xe bạn qua.

Câu 597/ Trong tình huống dưới đây xe con màu đỏ nhập làn đường cao tốc theo hướng mũi tên là đúng hay sai?

Câu hỏi 597

1 – Đúng

2 – Sai

Câu 598/ Trong tình huống dưới đây, xe con màu đỏ có được phép vượt khi xe con màu xanh đang vượt xe tải hay không?

Câu hỏi 598

1 – Được vượt

2 – Không được vượt

Câu 599/ Trong tình huống dưới đay, xe con màu vàng vượt xe con màu đỏ là đúng quy tắc giao thông hay không?

Câu hỏi 599

1 – Đúng

2 – Không Đúng

Câu 600/ Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo rơ móoc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

Câu hỏi 600

1 – Vượt về phía bên phải để đi tiếp

2 – Giảm tốc độ chờ xe đầu kéo rẽ phải, rồi tiếp tục đi

3 – Vượt về phía bên trái để đi tiếp

Chúc mừng bạn đã hoàn thành 600 câu lý thuyết lái xe ô tô. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp bạn vượt qua kỳ thi sát hạch và có 1 hành trình lái xe an toàn, vững vàng.

Nếu bạn đang cần tìm 1 trung tâm dạy lái xe ô tô B1, B2, C uy tín thì hãy liên hệ hotline: 0796.300.900 để được tư vấn miễn phí và trọn ngay cho mình 1 khóa học ưng ý nhất nhé!