600 câu lý thuyết thi bằng lái xe B1, B2, C, D chuẩn xác, mới nhất 2024 – Phần 3

Lý thuyết là một phần quan trọng trong kỳ thi sát hạch lái xe. Để lái xe an toàn, học viên cần nắm vững các quy định về luật giao thông đường bộ. Học lái xe An Thái đã tổng hợp bộ tài liệu 600 câu lý thuyết thi lái xe ô tô của Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam. Bộ tài liệu này bao gồm tất cả các câu hỏi trong đề thi sát hạch lý thuyết để cấp giấy phép lái xe các hạng B1, B2, C, D, E, F…

Tiếp nối phần trước, hãy cùng Học lái xe An Thái tìm hiểu 182 câu hỏi về biển báo giao thông đường bộ.

Phần 6: Biển báo giao thông đường bộ (từ câu 305 đến câu 486)

Câu 305/ Biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô hai bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định?

Câu hỏi 305

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 1 và 3.

4 – Cả ba biển.

Câu 306/ Biển nào cấm ô tô tải?

Câu hỏi 306

1 – Cả ba biển.

2 – Biển 2 và 3.

3 – Biển 1 và 3.

4 – Biển 1 và 2

Câu 307/ Biển nào cấm xe máy kéo?

Câu hỏi 307

1 – Biển 1.

2 – Biển 2 và 3.

3 – Biển 1 và 3.

4 – Cả ba biển.

Câu 308/ Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

Câu hỏi 308

1 – Biển 1 và 2.

2 – Biển 1 và 3.

3 – Biển 2 và 3.

Câu 309/ Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào?

Câu hỏi 309

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

Câu 310/ Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

Câu hỏi 308

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 311/ khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

Câu hỏi 308

1 – Không biển nào.

2 – Biển 1 và 2.

3 – Biển 2 và 3.

4 – Cả 3 biển.

Câu 312/ Biển nào cho phép ô tô con được vượt?

Câu hỏi 312

1 – Biển 1 và 2.

2 – Biển 2.

3 – Biển 1 và 3.

4 – Biển 2 và 3.

Câu 313/ Biển nào không cho phép ô tô con vượt?

Câu hỏi 312

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 314/ Biển nào cấm ô tô tải vượt?

Câu hỏi 312

1 – Biển 1.

2 – Biển 1 và 2.

3 – Biển 1 và 3.

4 – Biển 2 và 3.

Câu 315/ Biển nào cấm xe tải vượt?

Câu hỏi 315

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Cả hai biển.

Câu 316/ Biển nào xe ô tô con được phép vượt?

Câu hỏi 315

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

Câu 317/ Biển nào cấm quay xe?

Câu hỏi 317

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Không biển nào.

4 – Cả hai biển.

Câu 318/ Biển nào cấm xe rẽ trái?

Câu hỏi 317

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Cả hai biển.

Câu 319/ Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

Câu hỏi 317

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Không biển nào.

Câu 320/ Biển nào cấm ô tô rẽ trái?

Câu hỏi 320

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Cả hai biển.

Câu 321/ Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ phải?

Câu hỏi 321

1 – Biển 1 và 2.

2 – Biển 1 và 3.

3 – Biển 2 và 3.

4 – Cả ba biển.

Câu 322/ Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái?

Câu hỏi 322

1 – Biển 1 và 2.

2 – Biển 1 và 3.

3 – Biển 2 và 3.

4 – Cả ba biển.

Câu 323/ Biển nào cấm ô tô quay đầu?

Câu hỏi 323

1 – Biển 1 và 2.

2 – Biển 1 và 3.

3 – Biển 2 và 3.

4 – Không biển nào.

Câu 324/ Biển nào cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe?

Câu hỏi 324

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

4 – Biển 1 và 3.

Câu 325/ Biển nào cấm xe taxi mà không cấm các phương tiện khác?

Câu hỏi 325

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Không biển nào.

Câu 326/ Biển nào cho phép xe rẻ trái?

Câu hỏi 326

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Không biển nào.

Câu 327/ Biển nào xe quay đầu không bị cấm?

Câu hỏi 326

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Cả 2 biển.

Câu 328/ Biển nào được phép quay đầu nhưng không được rẻ trái?

Câu hỏi 328

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Cả 2 biển.

Câu 329/ Biển nào là biển ”Cấm đi ngược chiều”?

Câu hỏi 329

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Cả ba biển.

Câu 330/ Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào?

Câu hỏi 329

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 1 và 2.

Câu 331/ Gặp biển nào người lái xe không được đổ xe vào ngày chẵn?

Câu hỏi 331

1 – Biển 1.

2 – Biển 1 và 3.

3 – Biển 2 và 3.

4 – Biển 3.

Câu 332/ Gặp biển nào người lái xe được đổ xe vào ngày lẻ?

Câu hỏi 331

1 – Biển 1 và 2.

2 – Biển 2.

3 – Biển 2 và 3.

4 – Biển 3.

Câu 333/ Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

Câu hỏi 333

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 334/ Biển nào cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi vào trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định (nếu đường vẫn cho xe chạy được)?

Câu hỏi 334

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Cả hai biển.

Câu 335/ Biển nào là biển “Cấm xe chở hàng nguy hiểm”?

Câu hỏi 335

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 336/ Gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào?

Câu hỏi 336

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

4 – Biển 1 và 2.

Câu 337/ Gặp biển nào xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào?

Câu hỏi 336

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 338/ Biển báo này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 338

1 – Đường cấm súc vật vận tải hàng hóa

2 – Đường cấm súc vật vận tải hành khách.

3 – Đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.

Câu 339/ Biển báo này có ý nghĩa như thế nào?

Câu hỏi 339

1 –Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm cho các phương tiện là 70 km/h.

2 – Tốc độ tối thiểu cho phép về ban đêm cho các phương tiện là 70 km/h

Câu 340/ Khi gặp các biển này xe ưu tiên theo luật định (có tải trọng hay chiều cao toàn bộ vượt quá chỉ số ghi trên biển) có được phép đi qua hay không?

Câu hỏi 340

1 – Được phép.

2 – Không được phép.

Câu 341/ Biển nào hạn chế chiều cao của xe và hàng?

Câu hỏi 340

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 342/ Biển số 2 có ý nghĩa như thế nào?

Câu hỏi 340

1 – Cho phép ô tô có tải trọng trcuj lớn hơn 7 tán đi qua.

2 – Cho phép ô tô có tải trọng trên trục xe từ 7 tấn trở xuống đi qua.

Câu 343/ Biển 3 có ý nghĩa như thế nào?

Câu hỏi 340

1 – Cấm các loại xe có tải trọng toàn bộ trên 10 tấn đi qua.

2 – Hạn chế khối lượng hàng hóa chở trên xe.

3 – Hạn chế tải trọng trên trục xe.

Câu 344/ Biển nào cấm máy kéo kéo theo rơ mooc?

Câu hỏi 344

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Cả hai biển.

Câu 345/ Khi gặp biển 1, xe ô tô tải có được phép đi vào không?

Câu hỏi 345

1 – Được đi vào.

2 – Không được đi vào.

Câu 346/ Biển nào không có hiệu lực đối với ô tô tải không kéo moóc?

Câu hỏi 346

1 – Biển 1 và 2.

2 – Biển 2 và 3.

3 – Biển 1 và 3.

4 – Cả ba biển.

Câu 347/ Biển nào cấm máy kéo?

Câu hỏi 345

1 – Biển 1 và 2.

2 – Biển 1 và 3.

3 – Biển 2 và 3.

4 – Cả ba biển.

Câu 348/ Khi gặp biển này, xe mô tô ba bánh có được phép rẻ trái hoặc rẽ phải hay không?

Câu hỏi 348

1 – Được phép.

2 – Không được phép.

Câu 349/ Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?

Câu hỏi 348

1 – Có.

2 – Không.

Câu 350/ Biển này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 348

1 – Cấm xe cơ giới (trừ xe ưu tiên theo luật định) đi thẳng.

2 – Cấm xe ô tô và mô tô (trừ xe ưu tiên theo luật định) đi về bên trái và bên phải.

3 – Hướng trái và phải không cấm xe cơ giới.

Câu 351/ Biển phụ đặt dưới biển cấm bóp còi có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 351

1 – Báo khoảng cách đến nơi cấm bóp còi.

2 – Chiều dài đoạn đường cấm bóp còi từ nơi đặt biển.

3 – Báo cấm dung còi có độ vang xa 500 m.

Câu 352/ Chiều dài đoạn đường 500 m từ nơi đặt biển này, người lái xe có được phép bấm còi không?

Câu hỏi 351

1 – Được phép.

2 – Không được phép.

Câu 353/ Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

Câu hỏi 353

1 – Biển 1 và 2.

2 – Biển 1 và 3.

3 – Biển 2 và 3.

Câu 354/ Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào?

Câu hỏi 353

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 355/ Ba biển này có hiệu lực như thế nào?

Câu hỏi 353

1 – Cấm các loại xe ở biển phụ đi vào.

2 – Cấm các loại xe cơ giới đi vào trừ loại xe ở biển phụ.

Câu 356/ Biển nào báo hiệu chiều dài đoạn đường phải giữu cự ly tối thiểu giữa hai xe?

Câu hỏi 356

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Cả ba biển.

Câu 357/ Biển nào báo hiệu khoảng cách thực tế từ nơi đặt biển đến nơi cần cự ly tối thiểu giữa hai xe?

Câu hỏi 356

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Cả ba biển.

Câu 358/ Biển này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 358

1 – Cấm dừng xe về hướng bên trái.

2 – Cấm đỗ xe và cấm dừng xe theo hướng bên phải.

3 – Được phép đỗ xe và dừng xe theo hướng bên phải.

Câu 359/ Theo hướng bên phải có được phép đỗ xe, dừng xe không?

Câu hỏi 358

1 – Không được phép.

2 – Được phép.

Câu 360/ Gặp biển này, xe ô tô sơ mi rơ mooc có chiều dài toàn bộ kể cả xe, mooc và hàng lớn hơn trị sô ghi trên biển có được phép đi vào không?

Câu hỏi 360

1 – Không được phép.

2 – Được phép.

Câu 361/ Xe ô tô chở hàng vượt quá phía trước và sau thùng xe, mỗi phía quá 10% chiều dài toàn bộ thân xe, tổng chiều dài xe (cả hàng) từ trước đến sau nhỏ hơn trị số ghi trên biển thì có được phép đi vào không?

Câu hỏi 360

1 – Không được phép.

2 – Được phép.

Câu 362/ Biển này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 362

1 – Cấm ô tô buýt.

2 – Cấm ô tô chở khách.

3 – Cấm ô tô con.

Câu 363/ Biển này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 363

1 – Hạn chế chiều cao của xe và hàng.

2 – Hạn chế chiều ngang của xe và hàng.

3 – Hạn chế chiều dài của xe và hàng.

Câu 364/ Biển nào là biển “Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm”?

Câu hỏi 364

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Cả hai biển.

Câu 365/ Biển báo nào báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu dân cư, các phương tiện tham gia giao thông phải tuân thủ các quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư?

Câu hỏi 365

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

Câu 366/ Biển nào báo hiệu hạn chế tốc độ của phương tiện không vượt quá trị số ghi trên biển?

Câu hỏi 366

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

Câu 367/ Trong các biển báo dưới đây biển nào báo hiệu “Hết đường cao tốc”?

Câu hỏi 367

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 368/ Số 50 trên biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 368

1 – Tốc độ tối đa các xe cơ giới được phép chạy.

2 – Tốc độ tối thiểu các xe cơ giới được phép chạy.

Câu 369/ Trong các biển báo dưới đây biển nào chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc?

Câu hỏi 369

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Cả biển 1 và biển 2.

Câu 370/ Biển báo náy có ý nghĩa là gì?

Câu hỏi 370

1 – Báo hiệu tốc độ tối đa cho phép các xe cơ giới chạy.

2 – Báo hiệu tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy.

Câu 371/ Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

Câu hỏi 371

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

4 – Biển 1 và 3.

Câu 372/ Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

Câu hỏi 371

1 – Biển 1.

2 – Biển 1 và 3.

3 – Biển 3.

4 – Cả ba biển.

Câu 373/ Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe thô sơ”?

Câu hỏi 373

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 374/ Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

Câu hỏi 374

1 – Biển 1.

2 – Biển 1 và 2.

3 – Biển 2 và 3.

4 – Cả ba biển.

Câu 375/ Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”?

Câu hỏi 374

1 – Biển 1.

2 – Biển 2 và 3.

3 – Biển 3.

Câu 376/ Biển nào báo hiệu “Giao nhau có tín hiệu đèn”?

Câu hỏi 374

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

4 – Cả ba biển.

Câu 377/ Biển nào báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

Câu hỏi 377

1 – Biển 1 và 2.

2 – Biển 1 và 3.

3 – Biển 2 và 3.

4 – Cả ba biển.

Câu 378/ Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

Câu hỏi 378

1 – Biển 1 và 2.

2 – Biển 1 và 3.

3 – Biển 2 và 3.

4 – Cả ba biển.

Câu 379/ Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt?

Câu hỏi 379

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

4 – Biển 1 và 3.

Câu 380/ Biến nào báo hiệu “Cửa chui”?

Câu hỏi 380

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 381/ Hai biển này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 381

1 – Để chỉ nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ không có rào chắn.

2 – Để báo trước sắp đến vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt cùng mức, không vuông góc và không có người gác, không có rào chắn.

3 – Nơi đường sắt giao nhau với đường bộ.

Câu 382/ Biển nào báo hiệu “Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ”?

Câu hỏi 382

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

4 – Biển 1 và 2.

Câu 383/ Các biển này có ý nghĩa gì?

Câu hỏi 383

1 – Nơi đường sắt giao nhau với đường bộ.

2 – Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ.

3 – Để báo trước sắp đến vị trí đường sắt giao không vuông góc với đường bộ, không có người gác và không có rào chắn.

Câu 384/ Biển nào báo hiệu “Hết đoạn đường ưu tiên”?

Câu hỏi 384

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 385/ Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

Câu hỏi 385

1 – Biển 1 và 2.

2 – Biển 1 và 3.

3 – Biển 2 và 3.

4 – Cả ba biển.

Câu 386/ Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

Câu hỏi 385

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

4 – Biển 2 và 3.

Câu 387/ Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

Câu hỏi 385

1 – Biển 1 và 3.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 388/ Biển nào báo hiệu “Đường bị thu hẹp”?

Câu hỏi 388

1 – Biển 1 và 2.

2 – Biển 1 và 3.

3 – Biển 2 và 3.

4 – Cả ba biển.

Câu 389/ Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

Câu hỏi 389

1 – Biển 1.

2 – Biển 2 và 3.

3 – Biển 2 và 3.

4 – Cả ba biển.

Câu 390/ Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

Câu hỏi 390

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

4 – Cả ba biển.

Câu 391/ Biển nào báo hiệu “Đường giao nhau” của các tuyến đường cùng cấp?

Câu hỏi 390

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 392/ Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

Câu hỏi 390

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 393/ Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

Câu hỏi 393

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 394/ Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?

Câu hỏi 393

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 395/ Biển nào chỉ dẫn “Được ưu tiên qua đường hẹp”?

Câu hỏi 393

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

4 – Biển 2 và 3.

Câu 396/ Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

Câu hỏi 396

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 397/ Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

Câu hỏi 397

1 – Biển 1,

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 398/ Biển nào báo hiệu ”Kết thúc đường đôi”?Câu hỏi 398

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 399/ Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?Câu hỏi 399

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 400/ Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?Câu hỏi 400

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 401/ Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?Câu hỏi 401

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Câu 401/  Biển nào báo hiệu “ Giao nhau với đường hai chiều”?Câu hỏi 401

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

Câu 402/ Biển nào báo hiệu “Chú ý chướng ngại vật”?Câu hỏi 402

1 – Biển 1

2 –  Biển 2 và 3

3 –  Cả ba biển

Câu 403/ Biển nào chỉ dẫn cho người tham gia giao thông biết vị trí và khoảng cách có làn đường cứu nạn hay làn thoát xe khẩn cấp?Câu hỏi 403

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Cả hai biển

Câu 404/ Biển nào báo hiệu “Đường hầm”?Câu hỏi 404

1 – Cả 3 biển

2 – Biển 2

3 – Biển 2 và 3

Câu 405/  Biển nào dưới đây là biển “Cầu hẹp”?Câu hỏi 405

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

Câu 406/ Biển nào dưới đây là biển “ Cầu xoay – cầu cất”?Câu hỏi 405

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

Câu 407/ Biển nào dưới đây là biển “ Kè, vực sâu phía trước”?Câu hỏi 407

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

Câu 408/ Biển nào sau đây là biển “ Kè, vực sâu bên đường phía bên trái”?Câu hỏi 407

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

4 – Biển 1 và Biển 2

Câu 409/ Biển nào sau đây là biển “ Kè, vực sâu bên đường phía bên phải”?Câu hỏi 407

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

Câu 410/ Biển nào sau đây là biển “ Đường trơn”?Câu hỏi 410

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

Câu 411/ Biển nào sau đây là biển “ Lề đường nguy hiểm”?Câu hỏi 411

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

Câu 412/ Biển nào sau đây báo trước gần tới đoạn đường đang tiến hành thi công?Câu hỏi 412

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

4 – Không biển nào

Câu 413/  Biển nào sau đây cảnh báo nguy hiểm đoạn đường thường xảy ra tai nạn?Câu hỏi 413

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

Câu 414/ Biển nào báo hiệu đoạn đường thường xảy ra ùn tắc giao thông?Câu hỏi 4141 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

4 – Cả 3 biển

Câu 415/ Gặp biển nào người tham gia giao thông phải đi chậm và thận trọng đề phòng khả năng xuất hiện và di chuyển bất ngờ của trẻ em trên mặt đường?Câu hỏi 415

1 – Biển 1

2 – Biển 2

Câu 416/ Biển nào chỉ dẫn nới bắt đầu đoạn đường dành cho người đi bộ?Câu hỏi 416

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

Câu 417/ Biển nào báo hiệu gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua?Câu hỏi 417

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

4 – Cả 3 biển

Câu 418/ Gặp biển nào dưới đây người tham gia giao thông cần phải điều chỉnh tốc độ chạy xe cho thích hợp, đề phòng gió thổi mạnh gây lật xe?Câu hỏi 418

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Cả hai biển

Câu 419/ Biển nào sau đây là biển “ Dốc xuống nguy hiểm”?Câu hỏi 419

1 – Biển 1

2 – Biển 2

Câu 420/ Biển nào sau đây là biển “ Dốc lên nguy hiểm”?

Câu hỏi 419

1 – Biển 1

2 – Biển 2

Câu 421/ Biển báo này có ý nghĩa gì?Câu hỏi 421

1 – Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên phải hi đường cong vòng sang trái

2 – Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên trái khi đường cong vòng bên phải

Câu 422/ Biển báo này có ý nghĩa gì?Câu hỏi 422

1 – Báo trước đoạn đường có gió ngang

2 – Báo trước ddaonj đường trơn trượt..

3 – Báo trước sắp đến bến phà.

Câu 423/ Biển báo này có ý nghĩa gì?Câu hỏi 423

1 – Báo hiệu đường có ổ gà, lồi lõm.

2 – Báo hiệu đường có gờ giảm tốc phía trước.

Câu 424/ Biển báo này có ý nghĩa gì?Câu hỏi 424

1 – Báo hiệu đường có ổ gà, lồi lõm.

2 – Báo hiệu đường có gờ giảm tốc phía trước

Câu 425/ Biển báo này có ý nghĩa gì?Câu hỏi 425

1 – Để báo trước gần tới đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy dương sạt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho xe cộ và người đi đường.

2 – Để báo trước nơi có kết cấu mặt đường rời rạc, khi phương tiện đi qua, làm cho các viên đá, sỏi băng lên gây nguy hiểm và mất an toàn cho người và phương tiện tham gai giao thông.

3 – Để cảnh báo những đoạn nền đường yếu, đoạn đường đang theo dõi lún mà việc vận hành xe ở tốc độ cao có thể gây nguy hiểm.

Câu 426/ Biển báo này có ý nghĩa gì?Câu hỏi 426

1 – Để báo trước gần tới đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy dương sạt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho xe cộ và người đi đường.

2 – Để báo trước nơi có kết cấu mặt đường rời rạc, khi phương tiện đi qua, làm cho các viên đá, sỏi băng lên gây nguy hiểm và mất an toàn cho người và phương tiện tham gai giao thông.

3 – Để cảnh báo những đoạn nền đường yếu, đoạn đường đang theo dõi lún mà việc vận hành xe ở tốc độ cao có thể gây nguy hiểm.

Câu 427/ Biển báo này có ý nghĩa gì?Câu hỏi 427

1 – Để báo trước gần tới đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy dương sạt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho xe cộ và người đi đường.

2 – Để báo trước nơi có kết cấu mặt đường rời rạc, khi phương tiện đi qua, làm cho các viên đá, sỏi băng lên gây nguy hiểm và mất an toàn cho người và phương tiện tham gai giao thông.

3 – Để cảnh báo những đoạn nền đường yếu, đoạn đường đang theo dõi lún mà việc vận hành xe ở tốc độ cao có thể gây nguy hiểm.

Câu 428/ Gặp biển báo này người lái xe phải xử lý thế nào?Câu hỏi 428

1 – Đi chậm, quan sát và dừng lại nếu gặp gia súc trên đường.

2 – Bấm còi to để gia súc tránh đường và nhanh chóng di chuyển qua đoạn đường có gia súc.

Câu 429/ Biển báo này có ý nghĩa gì?Câu hỏi 429

1 – Báo hiệu khu vực nguy hiểm thường xuyên có sét đánh.

2 – Báo hiệu khu vực có đường dây điện cắt ngang phía trên tuyến đường.

Câu 430/ Biển nào báo hiệu các phương tiện pải đi đúng làn đường quy định và tuân thủ tốc độ tối đa cho phép?Câu hỏi 430

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Cả hai biển

Câu 431/ Biển nào báo hiệu các phương tiện phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường?Câu hỏi 430

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Cả hai biển

Câu 432/ Biển nào báo hiệu “ Đường dành cho xe ô tô”?Câu hỏi 432

1 – Biển 1

2 – Biển 2

Câu 433/ Biển nào báo hiệu “ Hết đường dành cho xe ô tô”?Câu hỏi 432

1 – Biển 1

2 – Biển 2

Câu 434/ Khi gặp biển  nào thì các phương tiện không được đi vào trừ xe ô tô và mô tô?Câu hỏi 434

1 – Biển 1

2 – Biển 2

Câu 435/ Biển này có ý nghĩa gì?Câu hỏi 435

1 – Chỉ hướng đi phải theo

2 – Biển báo hiệu cho người lái xe biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường phải theo.

3 – Chỉ hướng đường phải theo

Câu 436/ Biển nào ( đặt trước ngã ba, ngã tư) co phép xe được rẽ sang dướng khác?Câu hỏi 436

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Không biển nào

Câu 437/ Biển nào báo hiệu đường đi thẳng phải theo?Câu hỏi 437

1 – Biển 1

2 – Biển 2

Câu 438/ Biển nào báo hiệu “ Đường một chiều”?Câu hỏi 437

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Cả hai biển

Câu 439/ Trong các biển dưới đây biển nào là biển “ Hết tốc độ tối đa cho phép”?Câu hỏi 439

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

3 – Cả ba biển

Câu 440/ Hiệu lực của biển “ Tốc độ tối đa cho phép” hết tác dụng khi gặp biển nào dưới đây?Câu hỏi 439

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

4 – Biển 1 và 2

Câu 441/ Trong các biển dưới đây biển nào là biển “ Hết tốc độ tối thiểu”?Câu hỏi 439

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

3 – Cả ba biển

Câu 442/ Biển nào dưới đây báo hiệu hết đường cấm vượt?Câu hỏi 442

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

4 – Biển 2 và 3

Câu 443/ Trong các biển dưới đây biển nào là biển “ Hết mọi lệnh cấm”?Câu hỏi 443

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

3 – Cả ba biển

Câu 444/ Biển nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại khi đặt biển trước ngã ba, ngã tư?Câu hỏi 444

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

4 – Không biển nào

Câu 445/ Biển nào không cho phép rẽ phải?Câu hỏi 445

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

4 – Biển 1 và 3

Câu 446/ Khi đến chổ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi thẳng, phải rẽ sang hướng khác?Câu hỏi 445

1 – Biển 1 và 2

2 – Biển 1 và 3

3 – biển 2 và 3

4 – Cả ba biển

Câu 447/ Biển nào cho phép quay đầu xe?Câu hỏi 447

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Cả hai biển

Câu 448/  Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?Câu hỏi 448

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

4 – Biển 1 và 2

Câu 449/ Biển 1 có ý nghĩa gì?Câu hỏi 449

1 – Biển chỉ dẫn hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực

2 – Biển chỉ dẫn hết hiệu lực khu vực đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.

3 – Biển chỉ dẫn khu vực đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.

Câu 450/ Biển 3 có ý nghĩa gì?Câu hỏi 450

1 – Biễn chỉ dẫn khu vực cấm đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại

2 – Biển chỉ dẫn khu vực đỗ xe trên các tuyến đường đối ngoại.

3 – Biển hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực

4 – Biển chỉ dẫn hết hiệu lực khu vực cấm đỗ xe theo giờ trên các tuyến đường đối ngoại.

Câu 451/ Biển nào báo hiệu “Đường phía trước có làn đường dành cho ô tô khách”?Câu hỏi 451

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

Câu 452/ Biển nào báo hiệu” Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách”?Câu hỏi 451

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

Câu 453/ Biển nào đặt trên đường chính trước khi đến nơi đường giao nhau để rẽ vào đường cụt?Câu hỏi 453

1 –  Biển 1 và 2

2 – Cả ba biển

3 – Không biển nào

Câu 454/ Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường?

Câu hỏi 454

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Cả 2 biển

4 – Không biển nào

Câu 455/ Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường?Câu hỏi 455

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Cả 2 biển

4 – Không biển nào

Câu 456/ Biển nào báo hiệu nơi đỗ xe cho người tàn tật?Câu hỏi 456

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

Câu 457/ Gặp biển báo này người lái xe phải đỗ xe như thế nào?Câu hỏi 457

1 – Đõ xe hoàn toàn trên hè phố

2 – Đỗ xe hoàn toàn dưới lòng đường

3 – Đỗ ½ thân xe trở lên trên hè phố

Câu 458/ Gặp biển báo này, người tham gia thông phải xử lý như thế nào?Câu hỏi 458

1 – Dừng xe tại khu vực có trạm Cảnh sát giao thông.

2 – Tiếp tục lưu thông với tốc độ bình thường

3 – Phải giảm tốc độ đến mức an toàn không được vượt khi đi qua khu vực này

Câu 459/ Gặp biển báo này người lái xe có bắt buộc phải chạy vòng theo đảo an toàn theo hướng mũi tên khi muốn chuyển hướng hay không?Câu hỏi 459

1 – Bắt buộc

2 – Không bắt buộc

Câu 460/ Biển nào chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các thành phố, tỉnh, huyện?Câu hỏi 460

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

Câu 461/ Biển nào báo hiệu “ Cầu vượt liên thông”?Câu hỏi 461

1 – Biển 2 và 3

2 – Biển 1 và 2

3 – Biển 1 và 3

4 – Cả ba biển

Câu 462/ Biển số 1 có ý nghĩa gì?Câu hỏi 462

1 – Đi thẳn hoặc rẽ trái trên cầu vượt

2 – Đi thẳng hoặc rẽ phải trên cầu vượt

3 – Báo hiệu cầu vượt liên thông

Câu 463/ Biển nào báo hiệu “ Tuyến đường cầu vượt cắt ngang qua”?Câu hỏi 463

1 – Biển 1 và 2

2 – Biển 1 và 3

3 – Biển 2 và 3

Câu 464/  Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?Câu hỏi 464

1 – Chỉ dẫn khoảng cách đến làn đường cứu nạn (làn thoát xe khẩn cấp)

2 – Báo hiệu đường cụt phía trước

3 – Báo hiệu nút giao gần nhất phía trước

4 – Báo hiệu trạm dừng nghỉ phía trước

Câu 465/ Tại đoạn đường có biển “Làn đường dành riêng cho từng loại xe”, các phương tiện có được phép chuyển sang làn khác để đi theo hành trình mong muốn khi đến gần nơi đường bộ giao nhau hay không?Câu hỏi 465

1 – Được phép chuyển sang làn khác

2 – Không được phép chuyển sang làn khác, chỉ được đi trong làn quy định theo biển.

Câu 466/ Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không?Câu hỏi 466

1 – Có

2 – Không

Câu 467/ Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không?Câu hỏi 467

1 – Có

2 – Không

Câu 468/  Biển nào báo hiệu kết thúc đường cao tốc?Câu hỏi 468

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

Câu 469/ Biển này có ý nghĩa gì?Câu hỏi 469

1 – Chỉ dẫn sắp đến vị trí nhập làn xe

2 – Chỉ dẫn vị trí nhập làn xe cách 250m

3 – Chỉ dẫn vị trí nhập làn cách trạm thu phí 250m

Câu 470/ Biển này có ý nghĩa gì?Câu hỏi 470

1 – Bắt đầu đường cao tốc

2 – Chỉ dẫn địa giới đường cao tốc, chiều dài đường cao tốc.

3 – Tên và ký hiệu đường cao tốc, tốc độ tối đa và tối thiểu khi di chuyển trên cao tốc

4 – Cả ý 1 và ý 3

Câu 471/ Ý nghĩa các biểu tượng trên biển chỉ dẫn là gì?Câu hỏi 471

1 – Xăng dầu, ăn uống, thông tin, sửa chữa xe.

2 – Xăng dầu, ăn uống, nhà nghỉ, sửa chữa xe.

3 –Xăng dầu, ưn uống, cấp cứu, sửa chữa xe.

Câu 472/ Biển này có ý nghĩa gì?Câu hỏi 472

1 – Chỉ dẫn đến trạm kiểm tra tải trọng xe.

2 – Chỉ dẫn hướng rẽ vào nơi đặt trạm kiểm tra tải trọng xe

3 – Chỉ dẫn khoảng cách đến trạm kiểm tra tải trọng xe cách 750m.

Câu 473/ Khi di chuyển trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên trái để tránh chướng ngại vật?Câu hỏi 473

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

Câu 474/  Khi di chuyển trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên phải để tránh chướng ngại vật?Câu hỏi 473

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

Câu 475/ Khi di chuyển trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi được cả hai hướng ( bên trái hoặc bên phải)  để tránh chướng ngại vật?Câu hỏi 473

1 – Biển 1

2 – Biển 2

3 – Biển 3

Câu 476/ Khi di chuyển trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe phải chú ý đổi hướng đi khi sắp vào đường cong nguy hiểm?Câu hỏi 476

1 – Biển 1 và 2

2 – Biển 1 và 3

3 – Biển 2

4 – Biển 3

Câu 477/ Vạch mũi tên chỉ hướng trên mặt đường nào dưới đây cho phép xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải?Câu hỏi 477

1 – Vạch 1

2 – Vạch 2 và 3

3 –  Vạch 3

4 – Vạch 1 và 2

Câu 478/ Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia các làn xe cùng chiều?Câu hỏi 478

1 – Vạch 1

2 – Vạch 2

3 –  Vạch 3

4 – Vạch 1 và 2

Câu 479/ Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy ( vạch tim đường), xe không được lấn làn, không được đè lên vạch?Câu hỏi 479

1 – Vạch 1

2 – Vạch 2

3 –  Vạch 3

4 – Cả 3 vạch

Câu 480/ Vạch kẻ đường nào dưới đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường)?Câu hỏi 480

1 – Vạch 1

2 – Vạch 2

3 –  Vạch 3

4 – Vạch 1 và 3

Câu 481/ Các vạch dưới đây có tác dụng gì?Câu hỏi 481

1 – Phân chia hai chiều xe chạy ngược nhiều nhau

2 – Phân chia các làn xe chạy cùng chiều nhau

Câu 482/ Các vạch dưới đây có tác dụng gì?Câu hỏi 482

1 – Phân chia hai chiều xe chạy ngược nhiều nhau

2 – Phân chia các làn xe chạy cùng chiều nhau

Câu 483/ Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?Câu hỏi 483

1 – Vạch 1

2 – Vạch 2

3 –  Vạch 3

4 – Vạch 1 và vạch 3

Câu 484/ Vạch dưới đây có tác dụng gì?Câu hỏi 484

1 – Để xác định làn đường

2 – Báo hiệu người lái xe chỉ được phép đi thẳng

3 – Dùng để xác định khoảng cách giữa các phương tiện trên đường.

4 – Để trang trí

Câu 485/ Vạch dưới đây có ý nghĩa gì?Câu hỏi 485

1 – Báo cho người điều khiển không được dừng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch để tránh ùn tắc giao thông.

2 – Báo hiệu sắp đến chỗ có bố trí vạch đi bộ qua đường

3 – Dùng để xác định khoảng cách giữa các phương tiện trên đường.

Câu 486/ Vạch dưới đây có ý nghĩa gì?Câu hỏi 486

1 – Vị trí dừng xe của các phương tiện vận tải hành khách công cộng

2 – Báo cho người điều khiển được dừng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch để tránh ùn tắc giao thông.

3 – Dùng để xác định vị trí giữa các phương tiện trên đường.

Trên đây là tất cả kiến thức về hệ thống biển báo giao thông đường bộ được lấy từ bộ tài liệu 600 câu ôn thi giấy phép lái xe. Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn thi!

Nếu bạn đang cần tìm 1 trung tâm dạy lái xe ô tô B1, B2, C uy tín thì hãy liên hệ hotline: 0796.300.900 để được tư vấn miễn phí và trọn ngay cho mình 1 khóa học ưng ý nhất nhé!

THAM KHẢO THÊM BÀI VIẾT: